Sprawozdania finansowe

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdania finansowe za 2023 rok

 Bilans, Rachunek zysk ow i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa

od 2023-01-01 do 2028-12-31

Sprawozdania finansowe za 2022 rok

Bilans, Rachunek zysk ow i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa

od 2022-01-01 do 2027-12-31

Sprawozdania finansowe za 2021 rok

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa

od 2021-01-01 do 2026-12-31

Sprawozdania finansowe 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

od 2020-01-01 do 2025-12-31

sprawozdanie finansowe za 2019

Sprawozdanie finansowe za 2019

od 2019-01-01

sprawozdanie finansowe za 2018 oraz informacja dodatkowa

sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 3 w Poznaniu za 2018 rok

od 2018-01-01 do 2024-12-31