Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"

Kierownik/Dyrektor

Karolina Zawalska
os. Bolesława Chrobrego 121, 60-681 Poznań
tel/fax 61 822-52-31
godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek 10.00-14.00; środa 13.00-17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301622059
p148@poznan.interklasa.pl
p148.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): P148_Poznan/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

  • Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem.
  • Zapewnienie dzieciom opieki; wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
  • Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej".

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Statut Przedszkola Nr 148 w Poznaniu, Os. B. Chrobrego 121 "Mali Europejczycy" zatwierdzony Uchwałą nr 08/2019/2020 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 148 z dnia 25.10.2019 r..

Budżet jednostki na bieżący rok

PLAN FINANSOWY NA ROK 2021 - (stan na 01.01.2021 r.) - rozdział 80104, 80146

  • Dotacja podmiotowa JB - 2 275 226,00 zł

Wartość posiadanego mienia

AKTYWA TRWAŁE (wartość brutto) - stan na 01.01.2021 r.

  • Grunty gr. 0 - 838 670,00 zł
  • Budynki gr. 1 - 885 632,00 zł
  • Obiekty inżynierii lądowej gr. 2 - 135 500,00 zł
  • Wyposażenie gr. 8 - 107 143,00 zł
  • Pozostałe śr. trwałe - 288 829,00 zł
  • Wartości niemater. i prawne - 11 118,00 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Sygnatura P-148-082 Archiwum Przedszkola Nr 148

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wioletta Kania
Data wytworzenia informacji: 2021-09-01
Opis zmian: Zmiana dyrektora przedszkola (Aktualizacja)
Opublikował(a): Wioletta Kania
Data i godzina publikacji: 2021-09-01 10:59