Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia (SP67)

Kierownik/Dyrektor

Beata Celczyńska-Piętka
os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań
(0-61) 821-71-31
godziny urzędowania: 10-14
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 367519628
sekretariat@sp67poznan.pl
www.sp67poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): Sklad_ESP

Koordynator dostępności

Magdalena Rajtar

Informacje o stanie zatrudnienia

Stan na 30.06,2022r. - pełnozatrudnieni - 75 osób - niepełnozatrudnieni - 19 osób

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Beata Celczyńska-Piętka
Data wytworzenia informacji: 2022-11-15 00:00
Opis zmian: Zatrudnienie - 30.06.2022r. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Rajtar
Data i godzina publikacji: 2022-11-15 10:42