Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 im. Jana Brzechwy, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1)

Kierownik/Dyrektor

Agnieszka Olszewska
ul. Swoboda 41, 60-389 Poznań
+48 61 861 68 52
godziny urzędowania: 07:00 - 15:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 634198741
sekretariat@zss101.pl
www.zss101.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /ZSS101POZNAN/domyslna

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Olszewska
Data wytworzenia informacji: 2024-03-08 00:00
Opis zmian: zamieszczenie załącznika (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agnieszka Olszewska
Data i godzina publikacji: 2024-03-08 16:27