Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 im. Jana Brzechwy, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 im. Jana Brzechwy, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu za 2023 rok

Sprawozdanie_fin_ZSS101_2023

od 2024-05-07 do 2029-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu za 2022 rok

Sprawozdanie_fin_ZSS101_2022

od 2023-04-21 do 2028-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu za 2021 rok

Sprawozdanie_fin_ZSS101_2021

od 2022-04-21 do 2027-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu za 2020 rok.

Sprawozdanie_fin_ZSS101_2020

od 2021-05-06 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu za 2019 rok.

Sprawozdanie_fin_ZSS101_2019

od 2020-04-30 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu za 2018 rok.

sprawozdanie_fin_ZSS101_2018

od 2019-04-30 do 2024-12-31