Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"

Kierownik/Dyrektor

Ewa Wojcieszak
ul. Orzechowa 2 b, 61-447 Poznań
tel/fax. 61832-01-23
godziny urzędowania: 6:00 - 17:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
sekretariat@przedszkole22.pl
www.przedszkole22.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): www.P22Poznan/ESP

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy na rok 2021 /w zł/:

- dochody 169 920,00

- wydatki 1 454 583,00

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: dyrektor Ewa Wojcieszak
Data wytworzenia informacji: 2022-02-20 00:00
Opis zmian: dodano formularz oświadczenia majątkowego 2021 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Ewa Wojcieszak
Data i godzina publikacji: 2022-02-20 12:55