Ewidencja kierowców

 

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Opis zawartości

art. 100aa ust. 4-8 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Cel prowadzenia

Gromadzenie wynikających z przepisów prawa danych o podmiotach wymienionych w art. 100aa ust. 1-3a ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Prowadzony od

-

Podstawa prawna

art. 10 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2011 r. o kierujących pojazdami w zw. z art. 100ac ust. 1 pkt 1 i pkt 8 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Osoba odpowiedzialna

Dyrektor WSOiUK

Dostępność

niejawny

Zasady udostępniania danych

Na podstawie art. 100ah-100al ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adrian Kokot
Data wytworzenia informacji: 2023-09-19 00:00
Opis zmian: aktualizacja danych (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adrian Kokot
Data i godzina publikacji: 2023-09-19 08:56