Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XXVIII, 2022-01-17 17:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość:

https://poznan-pl.zoom.us/j/82073538876

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Komunikaty i oświadczenia.
  4. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z prac pomiędzy sesjami.
  5. Sprawozdanie służb porządkowych dot. obszaru osiedla.
  6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2022 rok.
  7. Przedstawienie przez Zarząd Osiedla sprawozdania rocznego z działalności za rok 2021.
  8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXII/82/III/2021 Rady Osiedla Wola z dnia 17.05.2021 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Osiedla

     (-) Jerzy Kuczek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji dostępna jest pod poniższym adresem:

https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,101030.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Wola
Data wytworzenia informacji: 2022-01-17 00:00
Opis zmian: Informacja o zakończeniu sesji RO Wola (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2022-01-19 07:35