Sesja Rady Osiedla numer: Sesja Nr XXXVI, 2022-06-23 17:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w trybie zdalnym - https://poznan-pl.zoom.us/j/85440906533

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Oświadczenia,
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli na 2023 rok,
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2022 r.,
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia listy zadań priorytetowych
  w zakresie przebudowy i remontów ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania na 2022 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania o obniżenie podatku od nieruchomości dla właścicieli i użytkowników nieruchomości zlokalizowanych w przestrzeni inwestycyjnej Projektu Centrum oraz Starego Rynku,
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o analizę stanu prawnego paczkomatów istniejących na terenie Osiedla Stare Miasto oraz podjęcie działań zmierzających do uporządkowania sytuacji z nielegalnie ustawionymi urządzeniami,
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o nieodpłatne udostępnienie słupów lub innych form reklamowych znajdujących się w miejskiej przestrzeni na terenie Osiedla Stare Miasto,
 11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o rewitalizację placu przed Centrum Kultury Zamek,
 12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o objęcie honorowym patronatem konkursu Dobry Sąsiad,
 13. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
 14. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 15. Wolne głosy i wnioski,
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla

(-) Andrzej Rataj

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji Rady Osiedli

https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,101030.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Stare Miasto
Data wytworzenia informacji: 2022-06-23 00:00
Opis zmian: Informacja o zakończeniu Sesji RO Stare Miasto (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agata Maliszewska
Data i godzina publikacji: 2022-06-24 10:58