Sesja Rady Miasta Poznania numer: XXXVI, 2008-04-29 09:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Rodzaj

absolutoryjna

Protokół z obrad sesji:

Zapis audio:

Zobacz

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Komunikaty.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2007.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2007 (projekt uchwały nr PU 403/08).
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zamknięcie sesji.
Porządek obrad:

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Szubczyńska
Data i godzina publikacji: 2010-04-22 13:50