Uchwała nr XXXVI/369/V/2008 z dnia 2008-04-29

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXVI/369/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2007

Data podjęcia:

2008-04-29

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Opis zmian: słowa klucze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Natalia Malinowska
Data i godzina publikacji: 2008-05-06 12:15