Uchwały Rady Miasta Poznania

Kryteria wyszukiwania
Sortowanie listy
Znajdź uchwały

2018-2024

Liczba znalezionych uchwał: 1966
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr C/1972/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie skargi T. J. na Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr C/1971/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie skargi P. B. na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr C/1970/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie skargi P. Ć. na Radę Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr C/1969/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie skargi D. A.-H. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr C/1968/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie skargi R. C. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr C/1967/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na terenie Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr C/1965/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie skweru Zielone Ogródki im. Zbigniewa Zakrzewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr C/1964/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie parku na osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr C/1963/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na Dziedzińcu Różanym w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr C/1961/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie udzielenia w roku 2024 Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Bieżące utrzymanie ekspozycji w części podziemnej placu Kolegiackiego w Poznaniu".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr C/1960/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Rembertowskiej oraz w rejonie ul. Skalnej i ul. Głazowej, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr C/1959/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr C/1958/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie upoważnienia Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczeń wyrównawczych, o których mowa w art. 15a ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr C/1957/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Marszałka Ferdynanda Focha na skwerze Ferdynanda Focha w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr C/1956/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 82 w Poznaniu, ul. Zawady 26.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1955/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji na Straży Przyrody w przedmiocie ustanowienia pomnika przyrody grupy drzew na terenie użytku ekologicznego "Darzybór".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1954/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w przedmiocie ujęcia w uchwale Rady Miasta Poznania określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON wskazanego w petycji zadania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1953/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie skargi A. B.-G. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1952/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie skargi E-T na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1951/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie skargi R. Ł. na Zarząd Osiedla Junikowo.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCIX/1950/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2025.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1949/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Miejskiemu Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1948/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Ośrodkowi dla Bezdomnych Nr 1 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1947/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Zespołowi Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1946/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Nr 6 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1945/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Nr 5 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1944/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Nr 4 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1943/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Nr 3 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1942/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Nr 1 "Agrafka" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1941/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Dziecka Nr 3 w Poznaniu w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1940/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Dziecka Nr 2 w Poznaniu w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1939/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1938/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1937/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1936/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1935/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1934/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCIX/1933/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Zespołowi Żłobków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1932/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2024.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1931/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1930/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela Miasta Poznania do udziału w zgromadzeniu związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1929/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie bonifikaty dla Fundacji Tak Dla Samodzielności od ceny sprzedaży nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu przy ul. Lotaryńskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCIX/1928/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za 2024 r.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCIX/1927/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2024.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1926/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/736/VIII/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu "POZnań - i zamieszkaj" oraz określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach programu, objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1925/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 w Poznaniu, ul. Hezjoda 15.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCIX/1924/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom organizacyjnym, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCIX/1923/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przekazanych Zarządowi Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1922/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 uchylająca uchwałę w sprawie tworzenia Mapy Miejskiej Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1921/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie nadania statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCIX/1920/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" - część B w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCIX/1919/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu - część A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1918/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kaczej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1917/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Winogrady - część zachodnia" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCIX/1916/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu umowy najmu pomieszczeń na okres 3 lat, mieszczących się w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2, z zamiarem nabywania usług (outsourcing) polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, toksykologicznej i zatruć grzybami dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu wraz z dzierżawą aparatury i sprzętu medycznego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1915/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej zakazu sprzedaży i używania fajerwerków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1914/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie wyznaczenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania polegających na zachowaniu i powiększaniu terenów zieleni i terenów przeznaczanych pod małą retencję na terenie Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCVIII/1913/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad funkcjonowania Systemu usług dla mieszkańców Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1912/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXIII/1355/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN).

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCVIII/1911/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2024".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2024-07-01

Uchwała Nr XCVIII/1910/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1909/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2024 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1908/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1907/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1906/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2024 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1905/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Skośnej na rzecz Teatru Muzycznego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1904/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2024-07-01

Uchwała Nr XCVIII/1903/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1902/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo i Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1901/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne, Gminą Rokietnica, Gminą Kaźmierz, Gminą Duszniki oraz Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCVIII/1900/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1899/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz chodnika w pasie drogowym ulicy Malwowej, oznaczonym ewidencyjnie jako: obręb Plewiska, arkusz mapy 41, działki o numerach 286/3 oraz 286/4 stanowiące odcinek drogi leżącej na terenie miasta Poznania pomiędzy Dopiewem a Poznaniem, zlokalizowane na gruncie będącym własnością Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1898/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1897/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lasów Poznańskich z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1896/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2024 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XCVIII/1895/VIII/31/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie zachowania w podstawie programowej szkół nauczania o Powstaniu Wielkopolskim adekwatnego do jego znaczenia dla odzyskania niepodległości Polski w 1918 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1894/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCVIII/1893/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Cmentarza Górczyńskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCVIII/1892/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Umultowo Wschód - rejon ulicy Jasne Błonie" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1891/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Dolna Wilda i 28 Czerwca 1956 r." w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1890/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu, działającej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Poznaniu, w Przedszkole nr 199 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVIII/1889/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie przyjęcia "Strategii Oświatowej Miasta Poznania 2030".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVII/1888/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 w sprawie skargi J. Ł. i P. C.-Ł. na Dyrektora Przedszkola nr 77 "Koraliki" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVII/1887/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ulicy Gajowej 12 na wniosek spółki Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVII/1886/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ulicy Gajowej 12 na wniosek spółki Medella S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCVII/1885/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2024-01-01

Uchwała Nr XCVII/1884/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2024-01-01

Uchwała Nr XCVII/1883/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych: Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2024-01-01

Uchwała Nr XCVII/1882/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVII/1881/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/322/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr XCVII/1880/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCVII/1879/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 w sprawie realizacji ze środków Funduszu Solidarnościowego Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCVII/1878/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 w sprawie realizacji ze środków Funduszu Solidarnościowego Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCVII/1877/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVII/1876/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 w sprawie ustalenia środków na budowę dróg lokalnych oraz remonty ulic miejskich wydzielonych w budżecie Miasta dla osiedli na lata 2025-2029.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XCVII/1875/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCVII/1874/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XCVII/1873/VIII/30/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 w sprawie walki z zanieczyszczeniami powietrza.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCVII/1872/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie nazewnictwa ulic Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCVII/1871/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 w sprawie nadania rondu nazwy Piątkowo.

brak