Uchwały Rady Miasta Poznania

Kryteria wyszukiwania
Sortowanie listy
Znajdź uchwały

2010-2014

Liczba znalezionych uchwał: 1208
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1207/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie skargi Komitetu w Obronie Praw Ludzi Wierzących na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1206/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego Miastu Poznań zadania publicznego dotyczącego przeprowadzenia projektu: "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXV/1205/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Darzybór".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1204/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1203/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2015 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1202/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2014 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1201/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXV/1200/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXV/1199/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2014-09-01

Uchwała Nr LXXV/1198/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie zawierania porozumień między Miastem Poznań a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXV/1197/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 zmieniająca uchwałę Nr XL/602/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1196/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXXVII/1161/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1195/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie nazwania skweru imieniem Ryszarda Kuklińskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXV/1194/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie nazwania zaułka imieniem Piotra Majchrzaka.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1193/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu - część A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1192/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ulic: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec - Kiekrz w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1191/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXV/1190/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Os. Stare Żegrze" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1189/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie skargi Związku Zawodowego Pracowników Miasta Poznania w Zarządzie Transportu Miejskiego na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1188/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie skargi "Społem" Poznańskiej Spółdzielni Spożywców na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1187/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie skargi mieszkańców bloków położonych przy ul. Głuszyna w Poznaniu na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1186/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie nadania nazwy - park "Ogród Zamkowy im. Ofiar Katynia i Sybiru".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1185/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie nazwania wiaduktu imieniem Ryszarda Ganowicza.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1184/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie nazwania wiaduktu imieniem ks. Władysława Skórnickiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIV/1183/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie nadania ulicy nazwy Lwowska.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1182/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Poznaniu przy ul. Bukowej 10A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1181/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania w użytkowaniu wieczystym Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIV/1180/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIV/1179/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIV/1178/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1177/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1176/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1175/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Aquanet S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-01-01

Uchwała Nr LXXIV/1174/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXII/977/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1173/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1172/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1171/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Murowana Goślina oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1170/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Murowana Goślina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1169/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XLI/617/VI/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1168/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Poznań a Skarbem Państwa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1167/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1166/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie rocznych audytów sprawozdania finansowego Miasta Poznania za lata 2014-2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1165/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dawna wieś Psarskie" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1164/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu w części D.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1163/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Os. Stare Żegrze" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1162/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Bogdanka I".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1161/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli zawarcia umowy użytkowania terenów, pomiędzy Zakładem Lasów Poznańskich a Wyższą Szkołą Kadry dla Europy

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1160/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie skargi p. M. L. na Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1159/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie skargi p. Z. K. na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1158/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie nadania skwerowi nazwy Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1157/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie nazwania ronda imieniem Józefa Czapskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1156/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie nazwania ronda imieniem Krzysztofa Skubiszewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1155/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie nazwania placu imieniem Stefana Stuligrosza.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-10-15

Uchwała Nr LXXIII/1154/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1153/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród: "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską ".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1152/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1151/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie nieodpłatnego objęcia przez Miasto Poznań udziałów spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1150/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Grunwaldzkiej 55.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1149/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu u zbiegu ulic Piątkowskiej i Juraszów, na rzecz Zboru Poznań Kościoła Zielonoświątkowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1148/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1233/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1147/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1146/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1145/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2014.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1144/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1143/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1142/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. Nr 13/07/2014 - na lata 2015-2019".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1141/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na lata 2014-2016".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1140/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1139/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/678/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1138/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym i Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu, w wyborach do Rady Miasta Poznania, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LXXII/1136/VI/23/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2014 w związku z 200. rocznicą urodzin Augusta Cieszkowskiego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1135/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 02-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Poznania na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic i numerów tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1134/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15-07-2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2014.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1133/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15-07-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2014 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1132/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15-07-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych w Poznaniu umowy najmu powierzchni pod działalność apteczną na czas określony dłuższy niż 3 lata.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1131/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15-07-2014 wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych w Poznaniu umowy najmu powierzchni pod działalność laboratoryjną w trybie bezprzetargowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1130/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15-07-2014 wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych w Poznaniu umowy dzierżawy terenu z przeznaczeniem na parking na czas określony dłuższy niż 3 lata.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1129/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15-07-2014 w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2014 -2016".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1128/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1021/VI/2014 Rady MIasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2014.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1127/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie skargi Stowarzyszenia My Poznaniacy oraz Stowarzyszenia Prawo do Miasta na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1126/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie skargi S.Ch. na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1125/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie przystapienia Miasta Poznania do VI Fazy Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1124/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznemu Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu przy Al. Solidarności 36.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1123/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-09-01

Uchwała Nr LXXI/1122/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1233/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1121/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę Nr LIX/910/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2014 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1120/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę Nr XXI/272/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1119/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych gminy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2014-07-01

Uchwała Nr LXXI/1118/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-01-01

Uchwała Nr LXXI/1117/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2014-09-01

Uchwała Nr LXXI/1116/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół specjalnych na terenie Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1115/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6 w Zespole Szkól Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu, ul. Rycerska 43.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2014-09-01

Uchwała Nr LXXI/1114/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2014-09-01

Uchwała Nr LXXI/1113/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1112/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego Miastu Poznań zadania publicznego dotyczącego przeprowadzenia projektu: "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1111/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf TRUST S.A. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Poznań, na okres od 14 sierpnia 2014 r. do 13 sierpnia 2015 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1110/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa przemysłowa przy ul. Warszawskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2015-01-01

Uchwała Nr LXXI/1109/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1108/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

brak