Uchwała nr LXXIV/1169/VI/2014 z dnia 2014-10-14

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIV/1169/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XLI/617/VI/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Data podjęcia:

2014-10-14

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • transport

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-10-14 00:00:00.0