Uchwały Rady Miasta Poznania

Kryteria wyszukiwania
Sortowanie listy
Znajdź uchwały

2024-2029

Liczba znalezionych uchwał: 23
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/23/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/22/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego na terenie parku im. T. W. Wilsona w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/21/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 w sprawie skargi Ł. W. na Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/20/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 w sprawie skargi J. D. na Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/19/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/18/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/17/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 w sprawie utworzenia Zespołu Burs Szkolnych w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 17 i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/16/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/15/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/14/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 w sprawie powołania przedstawiciela Miasta Poznania do udziału w Zgromadzeniu Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2024-07-01

Uchwała Nr II/13/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/12/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 uchylająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/11/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr II/10/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/9/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2024 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/8/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr I/7/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 09-05-2024 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr I/6/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 09-05-2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia pana Jacka Jaśkowiaka - Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr I/5/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 09-05-2024 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr I/4/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 09-05-2024 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr I/3/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 07-05-2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr I/2/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 07-05-2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr I/1/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 07-05-2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Poznania.

brak