Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 8713
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1269/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej nr 3 w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 11 i nadania jej statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-09

Uchwała Nr LXIX/1268/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 zmieniająca uchwałę Nr LXIX/717/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1267/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Nr 1 "Agrafka" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1266/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Nr 2 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1265/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Nr 3 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1264/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Nr 4 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1263/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Nr 5 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1262/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Nr 6 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1261/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 zmieniająca uchwałę Nr XX/342/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1260/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1259/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 zmieniająca uchwałę Nr L/777/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1258/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie bonifikaty dla Klubu Sportowego Warta Poznań od I opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz od ceny sprzedaży budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu przy ul. Wioślarskiej 71.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1257/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1256/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie ustanowienia Programu Stypendiów Twórczych Miasta Poznania w roku 2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1255/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie przekazania samorządowej instytucji kultury - Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1254/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie przekazania samorządowej instytucji kultury - Muzeum Archeologicznego w Poznaniu Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1253/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 zmieniająca uchwałę Nr VII/38/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i nadania nowego statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1252/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1251/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1250/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Mieczysławy Ruxerówny.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1249/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Halszki Osmólskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1248/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie nazwania parku imieniem Zygmunta Mahlika.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1247/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie nazwania parku imieniem Tadeusza Kasserna.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1246/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Klimatyczna.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1245/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Przyjazna.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1244/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Biesiadna.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1243/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1242/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jasna Rola - część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1241/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Umultowo Wschód - rejon ulicy Jasne Błonie" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1240/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego doktora Józefa Granatowicza.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LXIX/1239/VIII/20/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie utworzenia użytku ekologicznego na obszarze mokradeł w dolinie Górczynki oraz ochrony tego terenu przed zabudową.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1238/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1237/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2022 w sprawie opinii do projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1236/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2022 w sprawie skargi M. L. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1235/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2022 w sprawie skargi M. S. na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charlesa de Gaulle'a w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1234/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 2021 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1233/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2021 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1232/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2022 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Poznania wotum zaufania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1231/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania dotyczących zintensyfikowania działań na rzecz pozyskania gruntów pod rozbudowę parku na os. Orła Białego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1230/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie wystąpienia do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o przekazanie instytucji kultury - Filharmonii Poznańskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1229/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 uchylająca uchwałę Nr LIX/1103/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu i Estrady Poznańskiej w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Estrada Poznańska.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1228/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXV/1227/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 zmieniająca uchwałę Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXV/1226/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2022-07-01

Uchwała Nr LXV/1225/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1224/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1223/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2022 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1222/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 zmieniająca uchwałę Nr LVI/1047/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1221/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2022 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1220/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1219/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1218/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2022.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1217/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1216/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1215/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1214/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1213/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" KKS Lech Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1212/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Pani Profesor Ewie Wycichowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1211/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Profesorowi Jarosławowi Kozłowskiemu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1210/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Pani Annie Chraniuk.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1209/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Profesorowi Wojciechowi Łączkowskiemu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1208/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1207/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie skargi A. B. na Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1206/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji M. L.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1205/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji A. K.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1204/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli Gabinetu Prezydenta pod kątem realizowanych wydatków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1203/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego - wykonania prac remontowych na terenie użytku ekologicznego "Dębina II".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-07-01

Uchwała Nr LXIV/1202/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 zmieniająca uchwałę Nr LVI/1051/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-07-01

Uchwała Nr LXIV/1201/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/814/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1200/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej umowy najmu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 3, o powierzchni 55,90 m2, na czas określony 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa medycznego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1199/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej umowy najmu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 3, o powierzchni 222,10 m2, na czas określony 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1198/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej umowy najmu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 3, o powierzchni 144,83 m2, na czas określony 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1197/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 zmieniająca uchwałę Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1196/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie przyjęcia "Polityki Miasta Poznania na rzecz rodzin na lata 2022-2025".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1195/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu poprzez zmianę siedziby.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1194/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie włączenia I Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1193/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1192/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1191/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 109 , ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1190/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie nazwania skweru imieniem Kazimierza i Włodzimierza Okoniewskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1189/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie nazwania skweru imieniem Henryka Derwicha.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1188/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie nazwania skweru imieniem Karola Hoffmanna.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1187/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława i Jana Chrościejowskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1186/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie nazwania ulicy imieniem Stanisława Barańczaka.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1185/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie nadania parkowi nazwy Rataje.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1184/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie nazwania ronda imieniem bł. Natalii Tułasiewicz.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1183/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie nazwania wiaduktu imieniem Jadwigi Szczawińskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1182/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie nazwania ronda imieniem Królowej Ryksy Elżbiety.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1181/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1180/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu - część C.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1179/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2022-02-24

Uchwała Nr LXIV/1178/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1177/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXI/1126/VII/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom organizacyjnym, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1176/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie określenia miejsc i zasad prowadzenia okrężnej sprzedaży towarów i świadczenia usług na terenie Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1175/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie skargi I. A. i A. W. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1174/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie skargi P. B. na Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1173/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie skargi P. P. i K. Z. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1172/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji M. K.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1171/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie skargi P. M. na Radę Osiedla Wola.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1170/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Czerwonak zadania publicznego w postaci opracowania dokumentacji projektowej do zadania polegającego na budowie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Koziegłowy w zakresie dotyczącym działek leżących na terenie Poznania.

brak