Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 8378
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/934/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie skargi B. S. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/933/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie skargi B. Sz. na Prezydenta Miasta Poznania oraz Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/932/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie skargi G. L. na Dyrektora Przedszkola "Majsterklepka" nr 140 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/931/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie skargi I. O. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/930/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie skargi K. B. na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/929/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/928/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/927/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/926/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie osiedlenia się repatriantów z Kazachstanu w Poznaniu w 2021 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/925/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie osiedlenia się repatriantów z Kazachstanu w Poznaniu w 2021 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie przekształcenia Domu Dziecka Nr 3 w Poznaniu w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/923/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie przekształcenia Domu Dziecka Nr 2 w Poznaniu w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr L/922/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/545/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr L/921/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/544/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/920/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nazwania ronda imieniem Alicji Karłowskiej-Kamzowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/919/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nazwania ulicy imieniem Zofii Hilczer-Kurnatowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/918/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nazwania wiaduktu imieniem Janiny Czarneckiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/917/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nadania ulicy nazwy Selerowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/916/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nazwania ulicy imieniem Wojciecha Skowrońskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/915/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nadania skwerowi nazwy Bitwy nad Bzurą.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/914/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/913/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Roboczej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/912/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie programu emisji obligacji Miasta Poznania w latach 2021-2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/911/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/910/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Szyperskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/909/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część B" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/908/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Węzeł Górczyn" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/907/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/906/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Cytadela" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/905/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/904/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Jana III Sobieskiego" - część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/903/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Murowana Goślina oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/902/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak i Gminą Murowana Goślina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/901/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr L/900/VIII/15/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie natychmiastowego zaprzestania prac poszukiwawczych na terenie obszaru objętego strefą ochronną Mosina-Krajkowo.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/899/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie Regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/898/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/897/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 zmieniająca uchwałę Nr X/139/VIII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/896/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie powołania przedstawiciela Miasta Poznania do udziału w Zgromadzeniu Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/895/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/894/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie przyjęcia i wdrażania Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/893/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/892/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr L/891/VIII/14/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/890/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 2020 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/889/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2020 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/888/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Poznania wotum zaufania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/887/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/886/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/885/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 w sprawie ustanowienia w 2021 roku stypendiów dla osób związanych z poznańskim środowiskiem kulturalnym, zajmujących się twórczością artystyczną, badawczą lub aktywistyczną w polu sztuki, organizacją działalności kulturalnej, jej obsługą techniczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/884/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/883/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/673/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/882/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 w sprawie skargi T. K. na Dyrektora XXXVIII Liceum Dwujęzycznego im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/881/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji N. G.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/880/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 zmieniająca uchwałę Nr XV/218/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie zawarcia przez Miasto Poznań porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/879/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XLVIII/878/VIII/13/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 w sprawie 65 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVII/877/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVII/876/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/875/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/244/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/874/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/873/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/872/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/871/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/501/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/870/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-08-01

Uchwała Nr XLVII/869/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/868/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 31 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 21.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/867/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/545/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/866/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/544/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/865/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 w sprawie podziału spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podział przez wydzielenie) i zawiązania nowej spółki prawa handlowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/864/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie nazwania skweru imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/863/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie nazwania parku imieniem Alberta Camusa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/862/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/861/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna C" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVII/860/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy W. Majakowskiego" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/859/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVII/858/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/857/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu dodatkowej pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznania - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" w 2021 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/856/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020 - 2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/855/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVII/854/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom organizacyjnym, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/853/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/852/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/851/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie skargi K. K. na Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/850/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie skargi B. R. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Ugory w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/849/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie skargi I. O. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/848/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie skargi P. K. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 93 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/847/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania pracownikom medycznym, socjalnym i wolontariuszom zaangażowanym w bezpośrednią walkę z pandemią Covid-19.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/846/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania Pani Profesor Sławomirze Wronkowskiej-Jaśkiewicz.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/845/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania Pani Profesor Elżbiecie Nowickiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/844/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania Pani Barbarze Napieralskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/843/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania Panu Hieronimowi Kowalskiemu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/842/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Pani Teresie Zarzeczańskiej-Różańskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVI/841/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 w sprawie skargi R. P. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVI/840/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 w sprawie skargi W. S. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVI/839/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVI/838/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr XLVI/837/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-07

Uchwała Nr XLVI/836/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVI/835/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

brak