Uchwały Rady Miasta Poznania

Kryteria wyszukiwania
Sortowanie listy
Znajdź uchwały

2002-2006

Liczba znalezionych uchwał: 1221
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CVI/1266/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s przyjęcia "Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007-2015" (Poznański Obszar Metropolitalny).

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CVI/1265/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006r.w/s określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego - i leśnego na 2007 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CVI/1264/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2007r., określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzeń, a także wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CVI/1263/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006r w/s wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CVI/1262/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006r. w/s wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1261/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 r. w/s zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CVI/1260/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2006.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1259/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s rozpatrzenia skargi Poznańskiej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM na Prezydenta Miasta Poznania i Dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1258/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s rozpatrzenia skargi H.G. i P.G. na Prezydenta Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1257/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Maltańskiego na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CVI/1256/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r.w/s przyjęcia "Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania - druga edycja"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CVI/1255/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s trybu przygotowania i uchwalania budżetu Miasta Poznania oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CVI/1254/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s uchwalenia Statutu Osiedla Winiary.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CVI/1253/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s uchwalenia Statutu Osiedla Główna.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CVI/1252/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s uchwalenia Statutu Osiedla Świt.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CVI/1251/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s uchwalenia Statutu Osiedla Ogrody.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

STANOWISKO NR CVI/1250/IV/40/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s uznania miasta Poznania za Pomnik Historii.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1249/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Jeżyce z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1248/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r.w/s zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Nowe Miasto z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1247/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r.w/s zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1246/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu przy Al. Solidarności 36.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1245/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szkolnej 8/12.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1244/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s przyjęcia do realizacji zadania Powiatu Szamotulskiego z zakresu pomocy społecznej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1243/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s zmiany uchwały Nr XCIX/1125/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia
11 lipca 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIII/1063/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2006r. w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2006.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1242/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Poznaniu przy ul. Międzyzdrojskiej 1

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1241/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej 3

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1240/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 w/s wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Poznania w logo Specjalistycznego Wojskowego Ośrodka Metrologii

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1239/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s nadania imienia Szkole Podstawowej nr 83 "Łejery" w Zespole Szkół nr 4
w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1238/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/787/IV/ 2005 z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 86 im. Władysława Broniewskiego w Poznaniu, ul. Mińska 32.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1237/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s nabycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny nieruchomości wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną położonych w Poznaniu przy ul. Głuszyna.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1236/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnienia do ustalania wysokości cen za udostępnianie informacji z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1235/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1234/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1233/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1232/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1231/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1230/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1229/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1228/IV/2006

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1227/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1226/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1225/IV/2006

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 24 października 2006 r. w/s zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1224/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1223/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1222/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1221/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr CVI/1220/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CVI/1219/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "PÓŁNOCNO - ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu - część B "Otoczenie Jeziora Strzeszyńskiego"

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1218/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CVI/1217/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru " RATAJE - PARK " w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CVI/1216/IV/2006 z dnia 24 października 2006 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Północno - Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu, część C - Krzyżowniki Północ.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1215/IV/2006 z dnia 24 października 2006 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Poznań 2 w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CVI/1214/IV/2006 z dnia 24 października 2006 r. w/s aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz planów miejscowych

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CVI/1213/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu kapitanowi pilotowi Włodzimierzowi Gedyminowi

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

STANOWISKO NR CV/1212/IV/39/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 października 2006 r. w/s uznania miasta Poznania za Pomnik Historii.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CV/1211/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 października 2006 r. w/s określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny wyrobów medycznych oraz ich przeznaczenia i standardu, przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

STANOWISKO NR CV/1210/IV/38/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 października 2006 r. w/s pomocy władz partnerskiego miasta Shenzhen służącej wyjaśnieniu losu uwięzionych księży katolickich.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CV/1209/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 października 2006 r. zaskarżenia rostrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r. Nr CI/1149/IV/2006, w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rataje - Łacina" część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CV/1208/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 października 2006 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "PÓŁNOCNO - ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu - część A "Dolina Bogdanki".

uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CV/1207/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 października 2006r. w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo", część Dolina Warty - B w Poznaniu.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CV/1206/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 października 2006r. w/s rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "PÓŁNOCNO - ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu - część B "Otoczenie Jeziora Strzeszyńskiego", dokonania zmian i ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CV/1205/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 października 2006r. w/s organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CV/1204/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 października 2006r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo", część Dolina Warty - A w Poznaniu.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CIII/1203/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2006 r. w/s przekazania zadania z zakresu kultury.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR CIII/1202/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym oraz Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu, w wyborach do Rady Miasta, Prezydenta Miasta i do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CIII/1201/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2006r. w/s przyjęcia Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CIII/1200/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2006 r. ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CIII/1199/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2006 r. w/s zmiany granic Osiedla Kwiatowego w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CIII/1198/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2006 r. w/s podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CIII/1197/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2006 r. w/s zmiany uchwały Nr LXVI/703/IV/2005 RMP z dnia 12 kwietnia 2005r. w/s regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CIII/1196/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2006 r. w /s zwolnienia z podatku od nieruchomości.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CIII/1195/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2006 r. w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CIII/1194/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2006 r. w/s zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2006.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CIII/1193/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2006 r. w/s ponowienia w niezbędnym zakresie procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum 3" w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

STANOWISKO NR CIII/1192/IV/37/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2006 r. w/s uchwalenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CIII/1191/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2006 r. w/s zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dot. uchwały RMP z dnia 11 lipca 2006r., Nr XCIX/1120/IV/2006 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego Gospody Targowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR CIII/1190/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2006 roku w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Horacego i Hezjoda w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CII/1189/IV/20 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 września 2006 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi K.N. na Prezydenta Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CII/1188/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 września 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy al. Wielkopolskiej, na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CII/1187/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia zadania w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CII/1186/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIII/944/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2006 rok, zmienionej uchwałą Nr XCI/1027/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 kwietnia 2006 roku.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CII/1185/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ławica 4" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CII/1184/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 września 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dębiec 1" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CII/1183/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części północnej "POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała nr CII/1182/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 12 września 2006 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Nr XCIX/1121/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ulica Nowa Naramowicka - część południowa" w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała nr CII/1181/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. Nr XCIX/1119/IV/2006, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Folwark Michałowo - część A" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CII/1180/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody "Meteoryt Morasko".

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CII/1179/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2006.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CII/1178/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 września 2006 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2006.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1177/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi T.B. na Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1176/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kórnik.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1175/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CI/1174/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2007 rok.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1173/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2007.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CI/1172/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1171/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania przez Miasto Poznań stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr CI/1170/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie przystąpienia Miasta Poznań do Stowarzyszenia pod nazwą "Forum Rewitalizacji"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1169/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 42

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1168/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1167/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 17 w Poznaniu, ul. Głuszyna 206a.

brak