Uchwała nr CII/1186/IV/2006 z dnia 2006-09-12

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR CII/1186/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIII/944/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2006 rok, zmienionej uchwałą Nr XCI/1027/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 kwietnia 2006 roku.

Data podjęcia:

2006-09-12

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Metryczka

Opis zmian: słowo kluczowe ()
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2006-09-20 12:04