Uchwała nr LXXIV/1166/VI/2014 z dnia 2014-10-14

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIV/1166/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie rocznych audytów sprawozdania finansowego Miasta Poznania za lata 2014-2017.

Data podjęcia:

2014-10-14

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-10-14 00:00:00.0