Uchwała nr LXXV/1196/VI/2014 z dnia 2014-11-04

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXV/1196/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXXVII/1161/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Data podjęcia:

2014-11-04

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-11-04 00:00:00.0