Uchwała nr XVIII/217/VII/2015 z dnia 2015-10-20

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XVIII/217/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Data podjęcia:

2015-10-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2015-10-20 00:00:00.0