Uchwała nr XXIII/312/VI/2011 z dnia 2011-12-20

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXIII/312/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2011 zmieniająca uchwałę Nr LXXVII/1161/V/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Data podjęcia:

2011-12-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2011-12-20 00:00:00.0