Uchwała nr LXXV/1198/VI/2014 z dnia 2014-11-04

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXV/1198/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie zawierania porozumień między Miastem Poznań a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie.

Data podjęcia:

2014-11-04

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2014-09-01

Kategorie tematyczne:

  • oświata

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-11-04 00:00:00.0