Uchwała nr LXXIV/1163/VI/2014 z dnia 2014-10-14

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIV/1163/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Os. Stare Żegrze" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2014-10-14

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • planowanie przestrzenne

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-10-14 00:00:00.0