Uchwała nr LXXII/1129/VI/2014 z dnia 2014-07-15

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXII/1129/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15-07-2014 w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2014 -2016".

Data podjęcia:

2014-07-15

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-07-15 00:00:00.0