Uchwała nr LXXIII/1140/VI/2014 z dnia 2014-09-23

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIII/1140/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań.

Data podjęcia:

2014-09-23

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-09-23 00:00:00.0