Uchwała nr LXXI/1115/VI/2014 z dnia 2014-07-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1115/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6 w Zespole Szkól Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu, ul. Rycerska 43.

Data podjęcia:

2014-07-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • oświata

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-07-08 00:00:00.0