Uchwała nr LXXII/1133/VI/2014 z dnia 2014-07-15

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXII/1133/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15-07-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2014 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Data podjęcia:

2014-07-15

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA
  • KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-07-15 00:00:00.0