Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (POSiR)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Łukasz Miadziołko
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań
telefon 61 835-79-00, 61 833-46-51
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 630603890
sekretariat@posir.poznan.pl
www.posir.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/POSIR

Informacje o stanie zatrudnienia

stan na 30.06.2022 - 227 pracowników

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Przedmiotem działalności Zakładu jest:1)udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom, w tym klubom i związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, innym organizacjom społecznym i zawodowym, szkołom, uczelniom, zakładom pracy,
2)prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej,
3)organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
4)organizowanie zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej,
5)zgodna z przeznaczeniem eksploatacja i konserwacja istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz jej rozbudowa,
6)prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,
7)wykonywanie usług transportowych i remontowo-budowlanych przy pomocy własnych brygad,
8)prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej w granicach potrzebnych dla prawidłowej działalności poszczególnych obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych,
9)prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Zakładu,
10)prowadzenie innej działalności gospodarczej celem pozyskiwania środków na upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Zakład działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (tekst jednolity Dz.U. 72 z 1993 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych (Dz.U. 42 z 1991 r. poz. 183) oraz Statutu Zakładu.

Budżet jednostki na bieżący rok

100 899 917,41 zł

Wartość posiadanego mienia

1 301 098 612 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

ewidencja dokumentacji archiwum zakładowego - DO.0160

rejestr skarg i wniosków - DO.053
rejestr zarządzeń - DO.021
rejestr pełnomocnictw - DO.012
ewidencja umów cywilno-prawnych - DO.242
rejestr zamówień publicznych - ZP.240
ewidencja czasu pracy pracowników - DO.1200
ewidencja wydanej dokumentacji systemowej - ST.0170
ewidencja delegacji służbowych - DO.1203
rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - DO.0144

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Łukasz Miadziołko
Data wytworzenia informacji: 2023-11-15 00:00
Opis zmian: Wprowadzenie nowej umowy. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Bącler
Data i godzina publikacji: 2023-12-04 11:29