Uchwała nr LXXI/1120/VI/2014 z dnia 2014-07-08

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1120/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę Nr XXI/272/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014.

Data podjęcia:

2014-07-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • zdrowie i sprawy społeczne

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-07-08 00:00:00.0