Uchwała nr LXXIV/1180/VI/2014 z dnia 2014-10-14

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIV/1180/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2015 rok.

Data podjęcia:

2014-10-14

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2014-10-27
  • Pozycja w dzienniku: 5449

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę:

Uchwała posiada tekst jednolity:

Kategorie tematyczne:

  • podatki

Dokumenty aktu prawnego:

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2015-10-27, treść:
    stwierdzenie nieważności uchwały w części obejmującej postanowienia załącznika nr 1 lit I, załącznika nr 2 lit. F, załącznika nr 3 lit J, załącznika nr 4 lit H w zakresie sformułowania: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.”

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-10-14 00:00:00.0