Uchwała nr LXXV/1206/VI/2014 z dnia 2014-11-04

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXV/1206/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego Miastu Poznań zadania publicznego dotyczącego przeprowadzenia projektu: "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)".

Data podjęcia:

2014-11-04

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • transport

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-11-04 00:00:00.0