Uchwała nr LXXIV/1181/VI/2014 z dnia 2014-10-14

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIV/1181/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania w użytkowaniu wieczystym Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Data podjęcia:

2014-10-14

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-10-14 00:00:00.0