Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Magda Albińska
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
pok. 413, sekretariat (IV piętro), tel. 61 878 4520, fax 61 878 4525; informacja telefoniczna w sprawach merytorycznych - numery telefonów wskazane na stronie Wydziału
gn@um.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /UMPoznan/SkrytkaESP

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Sala Obsługi Klienta w godzinach: w poniedziałek - 9:00-16:00, od wtorku do piątku - 8:00 - 14:00 (I Piętro, ul. Gronowa 20 - wejście od stony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP)

W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego zachęcamy do załatwiania spraw w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej:

1) w przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres:

Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań lub do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu - Sala Obsługi Klienta (wejście od strony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych)

2) w przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy ją kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl (komunikat z 2020-03-27 "Jak załatwić sprawy w urzędzie - najważniejsze informacje")

3) zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw dotyczących:

 • użytkowania wieczystego (przekształcenia/bonifikaty), tel.: 61 646 33 44, gn@um.poznan.pl;
 • stanu konta rozrachunkowego kontrahenta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel.: 61 878 51 31, 61 878 51 32, 61 878 51 36, 61 878 51 37, 61 878 51 38, 61 878 51 41, 61 878 51 42, 61 878 51 43, 61 878 51 47, gn@um.poznan.pl;
 • pomocy publicznej w ramach zasady de minimis, tel.: 61 878 4538, 61 878 5163, 61 878 4390, 61 878 4594, 61 878 5164, gn@um.poznan.pl;
 • wydzierżawianie, oddanie w najem nieruchomości Miasta Poznania (MP)/Skarbu Państwa (SP), tel.: 61 646 33 44;
 • udzielanie ulg w spłacie zaległości z ww. tytułów (należności cywilnoprawne), tel.: 61 878 4538, 61 878 5163, 61 878 4390, 61 878 4594, 61 878 5164;
 • wycinka drzew/krzewów, zarządzanie nieruchomościami MP/SP, interwencyjne porządkowanie nieruchomości, tel.: 61 646 33 44;
 • ustanawianie prawa służebności gruntowych, użytkowania oraz prowadzenie spraw związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości, tel.: 61 8271-673, 61 8271-667;
 • ustanawianie prawa służebności przesyłu, użytkowania pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej, tel.: 61 8271-680, 61 8271-735;
 • zbywanie w trybie przetargowym, tel.: 61 827 15 97, 61 827 18 95, 61 827 18 22, 61 827 16 44;
 • przetargi na sprzedaż nieruchomości, tel.: 61 827 15 81, 61 827 16 71, 61 827 16 74, 61 827 16 75, 61 827 18 62, gn.przetargi@um.poznan.pl;
 • zbywanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości MP/SP oraz komunalnych nieruchomości lokalowych na rzecz ich najemców, tel.: 61 8271-647, 61 8271-653;
 • nabywanie nieruchomości do zasobu MP/SP, tel.: 61 878-5157, 61 878-5191;
 • ewidencja zasobu nieruchomości MP/SP oraz ustanawianie prawa trwałego zarządu, tel.: 61 8271-690, 61 8271-578;
 • reprezentowanie MP/SP w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o wypłatę odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz w innych postępowaniach reprywatyzacyjnych, tel.: 61 878-5161, 61 878-5198;
 • reprezentowanie MP/SP w postępowaniach komunalizacyjnych oraz sądowych o zasiedzenie, dziedziczenie ustawowe, o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, tel.: 61 878-5120, 61 878-5112, 61 878-5119.

Za utrudnienia przepraszamy i za wyrozumiałość dziękujemy.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestr skarg i wniosków - GN-VIII.1510

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Olpińska
ostatnia zmiana w dniu 2020-10-19 11:24 - aktualizacja (Aktualizacja)