Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Magda Albińska
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
IV piętro, sekretariat pokój 413, telefon 61 878-4520; fax 61 878-4525
gn@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zapewnienie ciągłości funkcjonowania Miasta oraz zdrowia mieszkańców i pracowników Urzędu, począwszy OD DNIA 16 MARCA 2020 r. DO ODWOŁANIA WSTRZYMANA JEST MOŻLIWOŚĆ OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE MIASTA POZNANIA.

PROSZĘ O ZAŁATWIANIE SPRAW WYŁĄCZNIE W FORMIE KORESPONDECYJNEJ TRADYCYJNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ:

1) w przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres:

Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań lub do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu - Sala Obsługi Klienta GEOPOZ (wejście od strony Piotra i Pawła)

2) w przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy ją kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl (komunikat z 2020-03-12 "Ogranicz wizyty w urzędzie - załatw sprawy zdalnie")

3) zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

 • w zakresie spraw dotyczących użytkowania wieczystego (przekształcenia/bonifikaty),

tel.: 61 646 33 44, gn@um.poznan.pl

 • w zakresie stanu konta rozrachunkowego kontrahenta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,

tel.: 61 878 51 31, 61 878 51 32, 61 878 51 36, 61 878 51 37, 61 878 51 38, 61 878 51 41, 61 878 51 42, 61 878 51 43, 61 878 51 47, gn@um.poznan.pl

 • w zakresie pomocy publicznej w ramach zasady de minimis,

tel.: 61 878 4538 lub 61 878 4594,gn@um.poznan.pl

 • w pozostałych sprawach prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

tel.: 61 878 4520; fax 61 878 4525, gn@um.poznan.pl

Za utrudnienia przepraszamy i za wyrozumiałość dziękujemy.

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU

1) wydzierżawianie, oddanie w najem nieruchomości Miasta Poznania (MP)/Skarbu Państwa (SP):

 • tel.: 61 646 33 44;

2) udzielanie ulg w spłacie zaległości z ww. tytułów (należności cywilnoprawne):

 • tel.: 61 878 45 38 lub 61 878 45 94

3) wycinka drzew/krzewów, zarządzanie nieruchomościami MP/SP, interwencyjne porządkowanie nieruchomości:

 • tel.: 61 878-5105;

4) ustanawianie prawa służebności gruntowych, użytkowania oraz prowadzenie spraw związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości:

 • tel.: 61 8271-673, 61 8271-667;

5) ustanawianie prawa służebności przesyłu, użytkowania pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej:

 • tel.: 61 8271-680, 61 8271-735;

7) zbywanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości MP/SP oraz komunalnych nieruchomości lokalowych na rzecz ich najemców:

 • tel.: 61 8271-647, 61 8271-653;

8) nabywanie nieruchomości do zasobu MP/SP:

 • tel.: 61 878-5157, 61 878-5191;

9) ewidencja zasobu nieruchomości MP/SP oraz ustanawianie prawa trwałego zarządu:

 • tel.: 61 8271-690, 61 8271-578;

10) reprezentowanie MP/SP w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o wypłatę odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz w innych postępowaniach reprywatyzacyjnych:

 • tel.: 61 878-5161, 61 878-5198;

11) reprezentowanie MP/SP w postępowaniach komunalizacyjnych oraz sądowych o zasiedzenie, dziedziczenie ustawowe, o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym:

 • tel.: 61 878-5120, 61 878-5112, 61 878-5119.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestr skarg i wniosków - GN-VIII.1510

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Nowicki
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-27 10:24 - modyfikacja miejsca złożenia dokumentów (Aktualizacja)