Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Magda Albińska
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
pok. 413, sekretariat (IV piętro), tel. 878 4520 fax 61 878 4525; informacja telefoniczna w sprawach merytorycznych - numery telefonów wskazane na stronie Wydziału
gn@um.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /UMPoznan/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Wizyta w Sali Obsługi Klienta - rezerwacja on-line - geopoz.iflow.pl -  w godzinach: w poniedziałek - 9:00-16:00, od wtorku do piątku - 8:00 - 15:00 (I Piętro, ul. Gronowa 20 - wejście od stony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP)

Zachęcamy do załatwiania spraw w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej:

1) w przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres:

Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań lub do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu - Sala Obsługi Klienta (wejście od strony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych)

2) w przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy ją kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl (komunikat z 2020-03-27 "Jak załatwić sprawy w urzędzie - najważniejsze informacje")

3) zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw dotyczących:

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (zaświadczenia), tel.: 61 646 33 44, 61 827 16 83, sekretariat - 61 878 51 10, gn@um.poznan.pl;
 • opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego, bonifikat, tel.: 61 646 33 44, 61 827 17 58, sekretariat - 61 878 51 10,  gn@um.poznan.pl;
 • stanu konta rozrachunkowego kontrahenta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel.: 61 878 51 31, 61 878 51 36, 61 878 51 37, 61 878 51 38, 61 878 51 41, 61 878 51 42, 61 878 51 43, 61 878 51 47,  gn@um.poznan.pl;
 • pomocy publicznej w ramach zasady de minimis, tel.: 61 878 45 38, 61 878 51 63, 61 878 43 90, 61 878 45 94, gn@um.poznan.pl;
 • wydzierżawianie, oddanie w najem nieruchomości Miasta Poznania (MP)/Skarbu Państwa (SP), tel.: 61 646 33 44, 61 827 16 64, sekretariat - 61 827 16 40;
 • udzielanie ulg w spłacie zaległości z ww. tytułów (należności cywilnoprawne), tel.: 61 878 45 38, 61 878 51 63, 61 878 43 90, 61 878 45 94, 61 878 51 84;
 • wycinka drzew/krzewów, zarządzanie nieruchomościami MP/SP, interwencyjne porządkowanie nieruchomości, tel.: 61 646 33 44, 61 878 45 46, sekretariat - 61 827 16 40;
 • ustanawianie prawa służebności gruntowych, użytkowania oraz prowadzenie spraw związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości, tel.: 61 827 16 73, 61 827 16 67, 61 827 16 73, sekretariat - 61 827 16 40;
 • ustanawianie prawa służebności przesyłu, użytkowania pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej, tel.: 61 827 16 80, 61 827 17 35, 61 827 16 80, sekretariat - 61 827 16 40;
 • zbywanie w trybie przetargowym, tel.: 61 827 15 97, 61 827 18 95, 61 827 18 22, 61 827 16 44, 61 827 16 70, sekretariat - 61 827 16 40;
 • przetargi na sprzedaż nieruchomości, tel.: 61 827 15 81, 61 827 16 71, 61 827 16 74, 61 827 16 75, 61 827 18 62, gn.przetargi@um.poznan.pl;
 • zbywanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości MP/SP oraz komunalnych nieruchomości lokalowych na rzecz ich najemców, tel.: 61 827 16 47, 61 827 16 53, 61 827 16 47, sekretariat - 61 827 16 40;
 • nabywanie nieruchomości do zasobu MP/SP, tel.: 61 878 51 57, 61 878 51 91, 61 878 51 57, sekretariat - 61 878 51 10;
 • ewidencja zasobu nieruchomości MP/SP oraz ustanawianie prawa trwałego zarządu, tel.: 61 827 16 90, 61 827 15 78, 61 827 16 90, sekretariat - 61 827 16 40;
 • reprezentowanie MP/SP w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o wypłatę odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz w innych postępowaniach reprywatyzacyjnych, tel.: 61 878 51 61, 61 878 51 98, 61 878 51 61, sekretariat - 61 878 51 10;
 • reprezentowanie MP/SP w postępowaniach komunalizacyjnych oraz sądowych o zasiedzenie, dziedziczenie ustawowe, o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, tel.: 61 878 51 20, 61 878 51 12, 61 878 51 19, 61 878 51 20, sekretariat - 61 878 51 10;
 • informacji publicznej , tel.: 61 878 4017.

Za utrudnienia przepraszamy i za wyrozumiałość dziękujemy.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Zastępca Prezydenta Bartosz Guss
Data wytworzenia informacji: 2024-04-12 00:00
Opis zmian: nowy komunikat WGN (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agata Pietraka-Harcej
Data i godzina publikacji: 2024-04-12 15:34