Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Gospodarki Nieruchomościami


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Komunikat Termin ważności

Informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny stanowiący własność Miasta Poznania, położony w Poznaniu przy ul. Grodziskiej 32 -  lokal mieszkalny nr 2,  Zarządzenie Nr 457/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25.04.2024 r.

od 2024-05-17 do 2024-06-27

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Wilczak, ul. Ugory 95 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową położoną w Poznaniu:

ul. Ugory 95 - obręb Winiary arkusz 26 działka 18/2 (B, Bp, S-RV) pow. 1294 m2 KW PO1P/00110915/5.

Nieruchomość można oglądać: 18 czerwca, 9 lipca oraz 13 sierpnia 2024 r. w godz. 14.00 - 15.00.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 20 sierpnia 2024 r.

Przetarg odbędzie się 27 sierpnia 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

Galeria zdjęć

od 2024-05-17 do 2024-08-27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania - nr 2/2024

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 14.05.2024. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (Sala Obsługi Klienta) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 2/2024 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2024-05-14 do 2024-06-03

Komunikat o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - ul. Forteczna.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - ul. Forteczna.

od 2024-05-10 do 2024-05-30

informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Grudzieniec działka: 63/5,  Zarządzenie Nr 401/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.04.2024 r.

od 2024-04-24 do 2024-06-13

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości: Smochowice, rejon ulic Łomnickiej i Karpackiej działka 43, teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Poznaniu:

- rejon ul. Łomnickiej i Karpackiej - obręb Golęcin arkusz 18 działka 43 (Bp) pow. 1380 m2 KW PO1P/00115848/9.

W rokowaniach mogą brać udział podmioty, które najpóźniej  do 13 czerwca 2024 r.:

- wpłacą zaliczkę w pieniądzu,

- złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach

Rokowania odbędą się 20 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, piętro III, sala nr 318. Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2024-04-17 do 2024-06-20

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości: Smochowice, rejon ulic Halnej i Karpackiej działka 41/5 , teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Poznaniu:

- rejon ul. Halnej i Karpackiej - obręb Golęcin arkusz 18 działka 41/5 (RVI) pow. 679 m2 KW PO1P/00115848/9

W rokowaniach mogą brać udział podmioty, które najpóźniej  do 20 maja 2024 r.:

- wpłacą zaliczkę w pieniądzu,

- złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach

Rokowania odbędą się 27 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, piętro III, sala nr 318. Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2024-04-17 do 2024-05-27

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Jeżyce, ul. Michała Kajki 13 i 15, tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową, położoną w Poznaniu:

ul. Kajki 13 i 15

obręb Jeżyce arkusz 07:

działka nr 55/6 (Ba) pow. 1884 m2 KW PO1P/00115993/0

działka nr 55/7 (Ba) pow.   124 m2 KW PO1P/00115993/0

działka nr 55/8 (Bp) pow.     96 m2 KW PO1P/00111214/8

działka nr 55/9 (dr) pow.      27 m2 KW PO1P/00111214/8

działka nr 55/11 (Ba) pow. 300 m2 KW PO1P/00124030/8

łączna pow. 2 431 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 20 czerwca 2024 r.

Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl.Kolegiacki 17, Sala Sesyjna S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2024-04-12 do 2024-06-27

Informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu przy ul. Emmy Puffke działki: 1/199, 1/200, 1/201, 1/202, każda stanowiąca odrębną ofertę - Zarządzenie Nr 326/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21.03.2024 r.

od 2024-03-25 do 2024-05-31

Informacja o zarządzeniu

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu przy ul. Emmy Puffke działki: 1/184, 1/185, 1/186, 1/187, każda stanowiąca odrębną ofertę - Zarządzenie Nr 325/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21.03.2024 r.

od 2024-03-25 do 2024-05-31

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Starołęka, ul. Unii Lubelskiej działka 13/1 - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej  w Poznaniu:

- ul. Unii Lubelskiej obr. Żegrze ark. 15 działka 13/1 (Bp, RIVa) pow. 12 549 m2 KW PO2P/00105640/5

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 15 maja 2024 r.

Przetarg odbędzie się 22 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2024-03-08 do 2024-05-22

Interpretacja

Interpretacja dot. zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r.-Prawo restrukturyzacyjne i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sprawie restrukturyzacji zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa poprzez umorzenie częściowe lub całkowite, odroczenie terminu płatności i/lub rozłożenie płatności na raty.

od 2017-02-21 do 2089-12-31