Wydział Gospodarki Nieruchomościami - prowadzone sprawy