Uchwała nr LXXI/1108/VI/2014 z dnia 2014-07-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1108/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Data podjęcia:

2014-07-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-07-08 00:00:00.0