Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Andrzej Krygier
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
Od dnia 01-05-2008 strona podmiotowa BIP ZGiKM GEOPOZ jest dostępna pod adresem www.geopoz.pl/bip
godziny urzędowania: poniedziałek: 9.00 - 17.00 wtorek-piątek: 8.00 - 15.00
REGON: 631257822
geopoz@geopoz.poznan.pl
www.geopoz.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wiesława Chajec
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-25 15:50 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)