Uchwała nr LXXI/1111/VI/2014 z dnia 2014-07-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1111/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf TRUST S.A. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Poznań, na okres od 14 sierpnia 2014 r. do 13 sierpnia 2015 r.

Data podjęcia:

2014-07-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-07-08 00:00:00.0