Sesja Rady Miasta Poznania numer: XIII, 2019-06-18 09:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2023

Rodzaj

absolutoryjna - Informujemy, że sesja Rady Miasta Poznania jest rejestrowana w formie audiowizualnej.

Protokół z obrad sesji:

Zapis wideo:


Przewidywany program sesji

XIII - absolutoryjna - Sesja Rady Miasta Poznania odbędzie się we wtorek 18 czerwca 2019r. o godz. 09:00 w Sali Sesyjnej im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Urzędu Miasta Poznania

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Poznania  w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie miasta Poznania za rok 2018

Zgodnie z §28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Prezydent Miasta Poznania przedstawił Raport o Stanie Miasta, który obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w 2018 roku.

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 czerwca 2019 roku, o godz. 09.00 w Sali Sesyjnej  im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Urzędu Miasta Poznania, podczas sesji absolutoryjnej Rady Miasta Poznania, odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Miasta, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania, w sekretariacie Biura Rady Miasta, pl. Kolegiacki 17, pok. 110 (w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 17 czerwca 2019 roku.

PRZYKŁADOWY WZÓR ZGŁOSZENIA ORAZ KALUZULA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PLIKU ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ

Porządek obrad:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jagoda Urbańska
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-28 14:51 - uchwała (Wprowadzenie informacji)