Skargi, wnioski i petycje

Skargi i wnioski - koronawirus

W związku z ogłoszeniem w Polsce  stanu epidemii od 20 marca 2020 r. do odwołania skargę lub wniosek można złożyć:

  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miasta Poznania,  pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań lub składając w skrzynce podawczej znajdującej się w holu budynku Urzędu Miasta Poznania
  • pocztą elektroniczną przesyłając na adres prezydent@um.poznan.pl,
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)

Uwaga!

  1. skargi i wnioski nie są przyjmowane telefonicznie
  2. skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy wnoszącego oraz jego adresu (tj. nazwy miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego) nie będą rozpatrywane (skargi anonimowe).

Procedura składania skarg i wniosków

Petycje - koronawirus

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii od 20 marca 2020 r. do odwołania petycję można złożyć pisemnie:

  • pocztą przesyłając na adres Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  • pocztą elektroniczną przesyłając na adres prezydent@um.poznan.pl,
  • w formie dokumentu elektronicznego przesyłając na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
  • pisemnie składając w skrzynce podawczej znajdującej się w holu budynku Urzędu Miasta Poznania

Nie można złożyć petycji ustnie do protokołu oraz telefonicznie.

Procedura składania petycji do Prezydenta Miasta Poznania

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Krzysztof Niegolewski
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-06 12:05 - dodano inf. (Aktualizacja)