Sprawozdania finansowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113 dla Dzieci Niesłyszących, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3, Technikum Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna nr 2 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, III Liceum Ogólnokształcące Specjalne)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113 dla Dzieci Niesłyszących, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3, Technikum Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna nr 2 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, III Liceum Ogólnokształcące Specjalne)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

od 2020-05-08 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

od 2019-05-09 do 2024-12-31