Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 w Poznaniu za rok 2023

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 w Poznaniu za rok 2023

od 2024-05-10 do 2029-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu za 2023 rok

od 2024-05-10 do 2029-12-31

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków za 2023 rok

od 2024-06-10 do 2029-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Bilans, sprawozdanie o zmianach w funduszu, rachunek zyskówi strat

od 2024-05-10 do 2028-12-31

Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej za rok 2023 oraz prognozy na lata 2024-2026

Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej za rok 2023 oraz prognozy na lata 2024-2026

od 2024-05-29 do 2025-05-29

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 2023

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 2023

od 2023-01-01 do 2026-12-31

Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala za rok 2023

Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala za rok 2023

od 2024-05-28 do 2029-05-28

sprawozdania finansowe za rok 2023

bilans oraz rachunek zysków i strat i fundusz jednostki

od 2023-01-01

sprawozdanie finansowe za 2023

sprawozdanie finansowe za 2023

od 2024-05-06 do 2029-05-07

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej POSUM za rok 2023 i prognoza 2024-2026

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej POSUM za rok 2023 i prognoza 2024-2026

od 2024-05-20 do 2027-05-31

sprawozdania finansowe za rok 2023

sprawozdania finansowe za rok 2023

od 2024-05-10 do 2029-05-10

sprawozdania finansowe za rok 2023

sprawozdania finansowe za rok 2023

od 2024-05-10 do 2029-05-10

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

od 2023-12-01 do 2028-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

od 2023-12-01 do 2029-12-31

Sprawozdanie za rok 2023

Sprawozdanie za rok 2023

od 2024-05-14 do 2029-05-14

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok IV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok IV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

od 2024-05-14 do 2029-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

od 2024-05-13 do 2029-12-31

Sprawozdanie Finansowe 2023

Sprawozdanie Finansowe 2023

od 2024-05-10 do 2030-05-10

sprawozdanie finansowe za rok 2023

sprawozdanie finansowe 2023

od 2024-05-10 do 2029-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

od 2024-05-10 do 2029-12-31