2020

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r. sporządzone zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Smulska
Data wytworzenia informacji: 2021-04-26
Opis zmian: dodanie dokumentu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2021-05-06 13:46