Fundusz Samorządów Uczniowskich

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o przyznanie dofinansowania

2) Sprawozdanie z realizacji projektu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Biuro Podawcze, hol główny, plac Kolegiacki 17, tel. 61 878 56 95

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na 2020 rok - do 13 lutego 2020r.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 607/2018/P z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia konkursu "Fundusz Samorządów Uczniowskich" oraz jego zasad. Zarządzenie nr 703/2018/P z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dofinansowania w konkursie "Fundusz Samorządów Uczniowskich".

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Lochyńska
ostatnia zmiana w dniu 2020-04-07 09:52 - aktualizacja regulaminu (Aktualizacja)