Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (RMWM)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Iwona Matuszczak-Szulc
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań (korespondencja: plac Kolegiacki 17)
pok. 2/14, sekretariat (II piętro), tel. 61 878 5695, fax 61 878 5458
rmwm@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ - dokonuje diagnoz i analiz stanu poszczególnych dziedzin funkcjonowania Miasta oraz stopnia zaspokojenia potrzeb i jakości życia mieszkańców, w tym odpowiada za opracowanie Raportu o stanie miasta Poznania i jego złożenie Radzie oraz przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie udzielenia Prezydentowi wotum zaufania; sporządza prognozy rozwoju miasta; inicjuje, prowadzi i koordynuje opracowania studialne związane z problematyką rozwoju miasta i Metropolii Poznań; koordynuje i monitoruje proces nadania oceny wiarygodności kredytowej Miasta oraz jego udział w rankingach i konkursach. Wydział koordynuje funkcjonowanie programu benefitowego System usług dla mieszkańców Poznania (Program OK Poznań). Wydział inicjuje, koordynuje i prowadzi współpracę w zakresie kontaktów Urzędu z miastami zagranicznymi, w tym partnerskimi, oraz wspiera, w miarę możliwości, potrzeb i zasadności, bezpośrednią współpracę między instytucjami, organizacjami czy grupami mieszkańców Poznania i miast partnerskich; a także koordynuje i monitoruje udział Miasta w międzynarodowych sieciach współpracy miast i regionów, m.in. polsko-niemieckiej inicjatywie Partnerstwo Odra. Wydział prowadzi działania w zakresie procesu przygotowania strategii rozwoju miasta i zarządzania strategicznego, dotyczące w szczególności kompleksowego programowania, ustalania i monitoringu wdrażania strategii rozwoju miasta, w tym konsultacji oraz upubliczniania uchwalonego projektu strategii. Wydział realizuje działania mające na celu rozwój i promocję miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego, a także wspiera prace nad opracowaniem projektu programu inwestycyjnego, stanowiącego element Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania (WPF).

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

  • Rejestr zagranicznych delegacji służbowych - RMWM-III.2343

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Syguła- Pinkowska
Data wytworzenia informacji: 2024-05-28 00:00
Opis zmian: Dodano komunikat (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agnieszka Syguła-Pinkowska
Data i godzina publikacji: 2024-05-28 14:05