Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej

Funkcja

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej (RMWM)

Imię, nazwisko

Anna Wawdysz

Kontakt

Wydział Rozwoju Miasta Za Bramką 1 61-842 Poznań, tel. 61 878 5695
anna_wawdysz@um.poznan.pl

Zakres zadań

  • zapewnienie młodzieży i środowisku akademickiemu merytorycznego wsparcia w ramach funkcjonującej struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania, w zakresie wdrażania rozwiązań kierowanych do młodzieży i środowiska akademickiego na terenie miasta Poznania;
  • inicjowanie i koordynacja działań mających na celu rozwój Poznania jako miasta przyjaznego dla młodzieży i silnego ośrodka akademickiego, oraz tworzenie dobrych warunków do współpracy z młodzieżą i środowiskiem akademickim, a także zwiększenie udziału młodzieży w procesach związanych z rozwojem miasta;
  • koordynacja działań realizowanych w zakresie promocji Poznania jako miasta atrakcyjnego dla ludzi młodych;
  • przygotowywanie projektów dokumentów i rozwiązań instytucjonalnych służących współpracy Miasta z młodzieżą i środowiskiem akademickim;
  • podejmowanie działań na rzecz aktywizowania młodzieży oraz budowania w niej postaw obywatelskich;
  • współpraca z organizacjami i radami młodzieżowymi, organizacjami i samorządami uczniowskimi i studenckimi, uczelniami, przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pozasamorządowymi w zakresie dotyczącym rozwoju miasta jako ośrodka atrakcyjnego dla młodzieży i środowiska akademickiego;
  • koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Miasta Poznania w zakresie współpracy z młodzieżą i środowiskiem akademickim.

Wydział/jednostka

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie nowego stanowiska (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adrianna Orchowska
Data i godzina publikacji: 2018-05-22 13:14