Honorowy patronat Prezydenta Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Gabinet Prezydenta

Inne informacje

Patronat bądź udział w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Poznania mają charakter nieformalny i nie są uwarunkowane ani regulowane odrębnymi przepisami. Stanowią wyraz osobistego poparcia i uznania Prezydenta dla organizowanego przedsięwzięcia. W celu uproszczenia procedury wnioskowania oraz podejmowania decyzji o patronacie honorowy/udziale w komitecie honorowym zaleca się komponowanie pisma z prośbą do Prezydenta w oparciu o załączone informacje i wskazówki.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Urszula Matusiak-Kawka
ostatnia zmiana w dniu 2018-08-08 17:19 - dodanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych (Aktualizacja)