Karty 3+ Poznańska Rodzina Duża

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Od dnia 1 stycznia 2018 roku zniżki oraz ulgi, z których Państwo korzystali na podstawie dwóch odrębnych kart (Poznańskiej Karty Rodziny Dużej oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny) są dostępne po okazaniu tylko Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Partnerzy, którzy zadeklarowali udzielanie ulg na podstawie dotychczas funkcjonującej Poznańskiej Karty Rodziny Dużej będą to mogli robić na dotychczasowych zasadach przy czym dokumentem weryfikującym uprawnienia będzie Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny z kodem terytorialnym miasta Poznania 3064011.

Metryczka

Opis zmian:   (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Andrzejczak
Data i godzina publikacji: 2019-04-05 11:18