Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kultury

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

Miejsce złożenia dokumentów

Wersja papierowa: Składana osobiście: Urząd Miasta Poznania, Biuro Podawcze, hol główny, 3 Maja 46, tel. 61 878 54 55 bądź przesłana pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania - Wydział Kultury, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

LUB

Wersja elektroniczna: Podpisany i zeskanowany wniosek w formacie PDF lub JPG przesłany na adres: kl@um.poznan.pl

- W związku z faktem, iż wniosek musi być podpisany zarówno przez kandydatów, jak i zgłaszających - polecamy wymianę pliku drogą elektroniczną: akceptowane będą skany podpisane w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające.

- Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczamy zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać mailem na adres: kl@um.poznan.pl.

- W temacie wiadomości prosimy wpisać: "Wniosek o Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania".

- Termin przesyłania wniosków pozostaje bez zmian: 31 marca 2024 roku. W przypadku wniosków składanych mailem, muszą one dotrzeć na skrzynkę kl@um.poznan.pl najpóźniej 31 marca 2024 roku o godzinie 23.59.

- Prosimy o zachowanie oryginałów przesłanych elektronicznie wniosków. Wnioski w formacie PDF (edytowalne) można pobrać ze stron bit.ly/stypendiapoz oraz bit.ly/nagrodaart

- W razie innych trudności prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Kultury, pod numerem : 61 878 54 73, 61 878 52 84, 61 878 54 55.

UWAGA! Prosimy o nie powielanie wniosków tj. złożenie go tylko w jednej wersji: papierowej bądź elektronicznej.

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na 2024 rok - do 31 marca 2024 r.

Podstawa prawna

Inne informacje

  1. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania powołana przez Radę Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom oraz szkołom działającym w Poznaniu i instytucjom kultury.
  3. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu dorobku artystycznego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Mazur
Data wytworzenia informacji: 2024-03-21 00:00
Opis zmian: Aktualizacja komunikatu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Mazur
Data i godzina publikacji: 2024-03-21 08:48